Αναζήτηση στο Blogs μας

Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Τα Παρωνύμια Του Κυνιδάρου Νάξου

Τα παρωνύμια του Κυνιδάρου Νάξου
Το βιβλίο επανατυπώθηκε από το Σύλλογο Κυνηδαριωτών Νάξου το 1995 από τα πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» που έγινε στο Φιλώτι από 3 – 6 Σεπτεμβρίου 1992.

Τα παρωνύμια στον Κυνήδαρο και σήμερα αποτελούν βασική προϋπόθεση για να μπορέσεις να βρεις ή να ξεχωρίσεις κάποιον κάτοικο. Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που δεν έχουν «παρατσούκλι» ή «ξεβρίδι». Όπως αναφέρει και ο Μανόλης Κατσούρης στο βιβλίο του η δύναμη του παρωνύμιου στον Κυνίδαρο συχνά αποκαθιστά το επώνυμο ή και το κύριο όνομα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για να δοθεί το «παρατσούκλι» μπορεί να είναι : α) Σωματικές, ψυχικές,  πνευματικές, ηθικές, και άλλες ιδιότητες, β) παρομοιώσεις με ζώα και φυτά, γ) συγγένειας, πάππου, μπαμπά, νονού, ονοματεπώνυμο κλπ, δ) Λέξεις που συνήθιζε ο παρονομαζόμενος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου