Αναζήτηση στο Blogs μας

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Απόφαση Δ.Σ. 18/06/2011


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/6/2011
Παροχή πληρεξουσιότητας στον Πρόεδρο ΣΤΕΛΙΟ ΛΙΑΔΑΚΗ
Ομόφωνα 
Εξουσιοδοτείται ο κ. Στέλιος Λιαδάκης του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εμφανιζόμενος ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Δημ. Ρόντου, υπογράψει για λογαριασμό του συλλόγου μας, ως δωρεοδόχου, τα συμβόλαια δωρεάς από τις δωρήτριες Σοφία Αντωνάκη του Αποστόλου και Ειρήνη χήρα Βασιλείου Αντωνάκη θυγατέρα Αθανασίου και Κωνσταντίνας Μιχαλάκου, που αφορούν ακίνητά τους κείμενα στην Τοπική Κοινότητα Κυνιδάρου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου της περιφέρειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Κυνιδάρου του Δήμου Νάξου, προβαίνοντας σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και ομολογίες εγκρίνει και ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των παραπάνω συμβολαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου