Αναζήτηση στο Blogs μας

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Ειδήσεις από το διαδίκτυο

Χάλανδρα
http://www.e-naxos.eu/ (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)
  • Στις 6/12/2011 εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή,  η δαπάνη εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση αγροτικών δρόμων Κυνιδάρου και η διάθεση πίστωσης ύψους 9.495,99€. Εργολάβος: Κιουλαφής Ιωάννης, Επιβλέποντας: Κων/νος Κλουβάτος.
  • Στις 13/12/11 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη του έργου "Πλακοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Κυνιδάρου, συνολικού προϋπολογισμού 11.674,07€.
  • Στις 28/3/2012 από το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίστηκε άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου στην περιοχή "Γλατζιά Ακρωτηρίου Τ.Κ. Κυνιδάρου (στάσιμο εμπόριο)".
  • Στις 16/5/2012 εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή η καταβολή προστίμου προσαυξήσεων και τελών λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη τήρηση νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος σχετικά με την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων Δ.Δ. Κυνιδάρου Δήμου Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 5.220,00 €
  • Στις 31/7/2012 εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή, η δαπάνη ύψους 5.233,48 €, έγινε η διάθεση της πίστωσης και η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης εντός του οικισμού Τ.Κ. Κυνιδάρου". Εργολάβος Νικόλαος Βασιλάκης, Επιβλέποντας: Κων/νος Κλουβάτος
  • Στις 24/9/2012 εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή η δαπάνη ύψους 7.058,08€ για την ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης στο Ακρωτήρι - Άρμενο.
  • Την Τετάρτη 24/10/2012 συζητείται στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για έγκριση ανάθεσης και εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση, Υδραυλική – Η/Μ Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο: ¨Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Ακαθάρτων Τ.Κ. Κυνιδάρου¨
Ο καιρός στο Κυνίδαρο: http://penteli.meteo.gr/stations/kynidaros/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου