Αναζήτηση στο Blogs μας

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση μελών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου ότι η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση στις 27/3/2016, δεν έγινε λόγω μικρής προσέλευσης των μελών μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού ίδρυσης του συλλόγου που αναφέρει ότι «…Εάν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα, μετά από επτά (7) ημέρες και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τα παριστάμενα μέλη. Για τη λήψη όμως απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων…».

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί

Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 το πρωί

στη αίθουσα του Συλλόγου μας με όσα μέλη παρευρεθούν και με θέματα:

1)      Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 15/3/2015 έως 15/3/2016.
2)      Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το σύλλογο και το χωριό μας.


Η παρουσία των μελών στη Γ. Σ. είναι απαραίτητη, θα ενημερωθείτε για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και σας περιμένουμε να καταθέσετε τις προτάσεις και απόψεις σας στον προγραμματισμό του Δ.Σ. για το επόμενο διάστημα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου