Αναζήτηση στο Blogs μας

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοινώσεις


Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού "Ο Απίκραντος" μας κοινοποιήθηκε η παρακάτω επιστολή προς τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η επιστολή αναφέρεται στην ανακατασκευή του τάπητα του γηπέδου basket που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. 
Ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού έχοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και αθλητισμός συμβαδίζουν, αποφάσισε με δικά του έξοδα να.υλοποιήσει το έργο αυτό. 

Προς 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Κοινοποίηση: 
Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κυνιδάρου 
Σύλλογο Κυνιδαριωτών “ Ο Άγιος Γεώργιος ” 
                                                                                                  Κυνίδαρος , 4/2/2013 
                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 171 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No155 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2/2/2013. 

Στο Κυνίδαρο, σήμερα την 2/2/2013 , ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μμ. συνήλθαν για έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του Συλλόγου μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Κακλαμάνου Ευάγγελου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυνιδάρου Νάξου «Ο Απίκραντος» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατωτέρω θέμα: 
«Ανακατασκευή στο τάπητα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο Κυνιδάρου» 
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι κ.κ.: 
1. Κακλαμάνος Ευάγγελος του Όθωνα, Πρόεδρος 
2. Τσελέντης Αντώνιος του Αποστόλου, Αντιπρόεδρος 
3. Κουνάδης Κων/νος του Ιωάννου, Γενικός Γραμματέας 
4. Τουμπακάρης Ιάκωβος του Νικολάου, Ταμίας 
5. Καρποντίνης Στυλιανός του Βασιλείου, Αναπληρωτής ειδικός Γραμματέας 
6. Κλουβάτος Αντώνιος του Γεωργίου και 
7. Κουνάδης Μιχαήλ του Ματθαίου, μέλη. 
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται άπαντα τα μέλη αυτού και κατόπιν τούτου, αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως και ΟΜΟΦΩΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να καλύψει ολόκληρη τη δαπάνη για την πλήρη ανακατασκευή στο τάπητα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης με ειδικό βιομηχανικό μπετό που ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πριν όμως ξεκινήσει η οποιαδήποτε εργασία στο συγκεκριμένο χώρο , ο Σύλλογος μας θέλοντας να είναι εντάξει απέναντι στο Δήμο (καθώς ο χώρος του ανήκει) , ζητά την άδεια εγγράφως τόσο απ' το Δήμο όσο και απ΄ τη τεχνική του υπηρεσία ώστε να μπορεί να επέμβει στο συγκεκριμένο χώρο. Η ανακατασκευή του τάπητα θα γίνει όπως αναφέρεται και παραπάνω με ειδικό βιομηχανικό μπετό και θα πληρoί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σας παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανακατασκευή. 
Ύστερα από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται αυτό το πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής : 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                   Κακλαμάνος Ευάγγελος                          Κων/νος Κουνάδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Καρποντίνης Στυλιανός, Κλουβάτος Αντώνιος, Τσελέντης Αντώνιος, Τουμπακάρης Ιάκωβος, Κουνάδης Μιχαήλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου