Αναζήτηση στο Blogs μας

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ειδήσεις από το διαδίκτυο

  • Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B6EIaKkZqJ1qNUJhVzRSSUlVVmc/view?usp=sharing

Για την Τοπική Κοινότητα Κυνηδάρου καθορίζεται ποσό 7.351,00 ευρώ [388x18,95€/άτομο].

  • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Τροποποίηση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων επεκτεινόμενου λατομείο μαρμάρων στη θέση ΤΖΙΡΙΩΤΗ- ΔΥΡΑΧΑ Τ.Κ. Κυνιδάρου».

https://drive.google.com/file/d/0B6EIaKkZqJ1qMjBlNnd1dVQzanM/view?usp=sharing

  • Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Τζιριώτη-Δύραχα» Τ.Κ. Κινιδάρου Νάξου (σύμφωνα με την ΚΥΑ -ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-). 
https://drive.google.com/file/d/0B6EIaKkZqJ1qdU5EUFRoaXYweXM/view?usp=sharing

Φωτογραφία : Ιάκωβος Κ. Τσελέντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου