Αναζήτηση στο Blogs μας

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή 11/3/2018, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του συλλόγου μας, Δερβενακίων 20 - Γαλάτσι.
Πρόεδρος Γ.Σ.: Νίκος Κων/νου Τσακωνιάτης
Γραμματέας Γ.Σ. : Ιάκωβος Κων/νου Τσελέντης
Θέματα Γ.Σ. : α) Διοικητικός, Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 24/3/2017 - 28/2/2018 β) θέματα που αφορούν το σύλλογο και το χωριό μας.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ΟΜΟΦΩΝΗ αποδοχή, ευχήθηκε καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και ζήτησε από τον ιστοριοδίφη κ. Μανώλη Αρτ. Κατσούρη να μας ενημερώσει, για τους αποθανόντες Κυνηδαριώτες τον τελευταίο χρόνο.
Ο κος Κατσούρης ανάφερε ότι με την αναφορά αυτή που κάνουμε στις Γ.Σ., γίνεται ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στους συγχωριανούς μας και ανέγνωσε τους αποθανόντες Κυνηδαριώτες του έτους 2017 μέχρι σήμερα, οι οποίοι ήταν οι εξής:
1) Δημήτριος Γ. Βασιλείου, γαμπρός του Χρήστου Ι. Τσελέντη, απεβίωσε στις 9/1/2017, 2) Μαρία Μανώλη Φελεσάκη, το γένος Ναννά, απεβίωσε 7/1/2017, 3) Αγγελική Ανδ. Τζωρτζάτου, εγγονή του Στάθη Ν. Τσακωνιάτη, απεβίωσε 9/3/2017, 4) Μιχάλης Γεωργίου Καρποντίνης, του Ζερντέ, απεβίωσε στις 11/3/2017, 5) Στέλλα σύζ. Παναγιώτη Βιτζηλαίου, απεβίωσε 15/3/2017, 6) Όθωνας Ευαγγέλου Κακλαμάνος, απεβίωσε 26/3/2017, 7) Γρηγορία-Ρίτσα, σύζυγος Δημητρίου Κονιτόπουλου - Μπαφάκιναπεβίωσε 17/4/201, 8) Μαρία Νικολάου Κλουβάτου, Γκιριμονικόλα, απεβίωσε 19/4/2017, 9) Σεβαστή χήρα Κων/νου Κούτσουπα, απεβίωσε 5/6/2017, 9) Μάχη Κρανιωτοδημήτρη, απεβίωσε …/6/2017, 10) Νίκη σύζυγος Κων/νου Κανταρέλη, κόρη του Πέτρου Τσαμπουνάρη (Μουσιού) απεβίωσε 17/9/2017, 11) Μανώλης Φελεσάκης σύζυγος Μαρίας του Νανναδογιάννη, απεβίωσε 27/10/2017, 12) Κατερίνα Σκουλαξίνου, η ψάλτισσα του χωριού, απεβίωσε 30/10/2017. Μετά το πέρας της ανάγνωσης των αποθανόντων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη τους από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση.


Ο πρόεδρος Στέλιος Λιαδάκης ανάγνωσε τον Διοικητικό Απολογισμό για την χρονική περίοδο από 24/3/2017 έως 28/2/2018 και αναφέρθηκε: 1) Στις Συνεδριάσεις Δ.Σ. που έγιναν, 2) στην εξερχόμενη – εισερχόμενη αλληλογραφία, 3) στα νέα μέλη συλλόγου, 4) σε θέματα της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.), 5) στις πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις του καλοκαιριού 2017, 6) στα χορευτικά τμήματα, 7) στην τράπεζα αίματος, 8) στις λοιπές εκδηλώσεις και δράσεις του συλλόγου.
Ο γραμματέας Ιάκωβος Τσελέντης ανάγνωσε τον Οικονομικό Απολογισμό της ανωτέρω περιόδου και αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία (έσοδα – έξοδα) του συλλόγου για την χρονική περίοδο από 24/3/2017 έως 28/2/2018.
Ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός κατατέθηκαν στα εισερχόμενα του Συλλόγου λαμβάνοντας τον Αρ. Πρωτ. 1318.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. διαβάστηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο αυτής κ. Χρήστο Κ. Τσελέντη.
Σύμφωνα με την έκθεση υπήρχε απόλυτη συμφωνία, όσο αφορά τα οικονομικά στοιχεία που ελέγχθηκαν, με τα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν από τον ταμία του Δ.Σ. και βρέθηκε ενημερωμένο το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του συλλόγου και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονική μορφή. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής συνεχάρη τον ταμία για την τακτοποίηση των δαπανών και τόνισε ότι διευκόλυνε πολύ στον έλεγχο των βιβλίων που κράτησε περίπου τρεις ώρες.
Η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επίσης κατατέθηκε στα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου λαμβάνοντας τον Αρ. Πρωτ. 1319.

Το μέλος Γιάννης Κων/νου Τουμπακάρης έδωσε συγχαρητήρια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο για το υπόλοιπο των χρημάτων στο ταμείο που σημαίνει καλή διαχείριση, όσο και στις συνεχόμενες δράσεις και εκδηλώσεις που ανακοινώθηκαν στον απολογισμό. Επίσης συγχαρητήρια εξέφρασε και ο πρόεδρος της Γ.Σ. κος Νίκος Τσακωνιάτης για την ανάλυση των εξόδων και εσόδων καθώς και του Διοικητικού απολογισμού.
Η Γενική Συνέλευση δια της ανατάσεως της χειρός ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε ΑΠΟΔΕΚΤΑ, τον Διοικητικό–Οικονομικό απολογισμό, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για το ανωτέρω διάστημα.


Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Στέλιος Λιαδάκης, αναφέρθηκε στην δράση της Τετάρτης, στον προγραμματισμό του Δ.Σ. λέγοντας ότι είναι πρωτόγνωρο για το σύλλογο μας, το σημερινό αποθεματικό ποσό και αναφέρθηκε σε οικονομικά στοιχεία και δράσεις περασμένων ετών προς σύγκριση και ενημέρωση των μελών.
Σχετικά με τον προγραμματισμό του επόμενου έτους, αναφέρθηκε στην ανακαίνιση της αίθουσας, αλλαγή παραθύρων σε αλουμίνια, αγορά τραπεζοκαθισμάτων για το χωριό και την αίθουσα κλπ. Έχουν συζητηθεί είπε και παρθεί αποφάσεις σε συνεδρίαση του Δ.Σ. για δύο θέματα στα οποία θέλουμε και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης α) Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης Γ. Σ. σχετικά με τις συνδρομές των μελών και β) Ορισμός επίτιμου μέλους του συλλόγου μας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α) Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης Γ. Σ. σχετικά με τις συνδρομές των μελών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.: Το μέλος που οφείλει πέραν των έξι ετών, να πληρώνει υποχρεωτικά τα έξι (6) χρόνια και για το υπόλοιπο ποσό να πληρώνει το 50% της οφειλής.
Β) Ορισμός επίτιμου μέλους του συλλόγου μας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.: ΟΜΟΦΩΝΑ έγινε αποδεκτή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζεται ως επίτιμο μέλος του συλλόγου μας ο κος Άρης Γερμανός.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης άρθρο 18 και 19 «…η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου, συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί διά του προέδρου, γι’ αυτά που έγιναν το προηγούμενο έτος, διαβάζεται ο απολογισμός και ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο…».

Αγαπητά μέλη του συλλόγου μας,
Συμπληρώνεται ένα (1) έτος περίπου από τις τελευταίες εκλογές ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σας προσκαλούμε στην
Τακτική Γενική Συνέλευση
την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί
στη αίθουσα του Συλλόγου μας με θέματα : 
  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 10/3/2017 έως 28/2/2018.
  2. Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το σύλλογο και το χωριό μας. 
Σημειώνουμε ότι για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να παρευρεθεί το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση, θα γίνει την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέλουμε τα μέλη μας κοντά στο σύλλογο.
Η συμμετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, είναι βασική προϋπόθεση, για να συνεχίσει ο σύλλογος μας την προσπάθεια και τις δραστηριότητές του. 

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Καλό μήνα - Μάρτιος 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στα μέλη και τους φίλους καλό μήνα και πολλές ευχές για μια όμορφη άνοιξη. 

Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας συνεχίζονται κανονικά.
Ώρες μαθημάτων χορού:
  • Παιδικό τμήμα (παιδιά έως 13 ετών): 16:30-18:00
  • Τμήμα Ενηλίκων : 18:15-19:45
  • Τμήμα Νέων (Από 13 ετών και άνω, έφηβοι, νέοι, φοιτητές κλπ.): 20:00-21:30
Φαγοπότι της Τετάρτης
  • Κάθε Τετάρτη έχουμε την ευκαιρία, φίλοι και μέλη, να συναντιόμαστε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να γλεντάμε και να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάκαμψη του συλλόγου. Τώρα την Σαρακοστή και με νηστήσιμους μεζέδες. Οι συναντήσεις τις Τετάρτες, οφείλονται στον εθελοντισμό και τη συλλογικότητα των μελών μας, που είναι αναγκαία στοιχεία για τη λειτουργία του. Με τη συμμετοχή μας, ενισχύουμε και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και βοηθούμε οικονομικά το σύλλογο. 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
  • Συμπληρώνεται ένα (1) έτος περίπου από τις τελευταίες εκλογές ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί στη αίθουσα του Συλλόγου μας με θέματα: α) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 25/3/2017 έως 11/3/2018. β) Διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το σύλλογο και το χωριό μας. Σημειώνουμε ότι για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να παρευρεθεί το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου και σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση, θα γίνει την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα με όσα μέλη παρευρεθούν.

Η συμμετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, είναι βασική προϋπόθεση, για να συνεχίσει ο σύλλογος μας την προσπάθεια και τις δραστηριότητές του.

"Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι άλλα η Σαρακοστή".
"Αν δώσει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο το ζευγά που' χει πολλά σπαρμένα".
"Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα".


Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Κυνηδαριωτών Νάξου "Ο Άγιος Γεώργιος", ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους που τίμησαν με την παρουσία τους και το κέφι τους, την εκδήλωση "Αποκριάτικο Γλέντι" που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα μας την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018. Ο χορός, το κέφι και η καλή διάθεση, ήταν τα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και με τη συμβολή επίσης του συγκροτήματος της συγχωριανής μας Λέτα Κορρέ, οι παρευρισκόμενοι χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους.
Ευχαριστούμε επίσης τους μουσικούς Χρήστο Τσελέντη - τραγούδι, Στέλιο Κουνάδη - βιολί, Στάθη Στάη - τραγούδι, λαούτο που κλήθηκαν και διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους. 
Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης που προσέφεραν τα προϊόντα τους για την λαχειοφόρο αγορά που είχε μεγάλη επιτυχία. 
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας "μάγειρες" για τους παραδοσιακούς μεζέδες και τα φαγητά και όλους όσους βοήθησαν στις ετοιμασίες, στην οργάνωση και συνέβαλαν με την προσφορά τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Οι εκδηλώσεις του συλλόγου μας συνεχίζονται και θέλουμε τα μέλη μας να είναι κοντά στο σύλλογο.
Η ενημέρωση των μελών για τις δράσεις και εκδηλώσεις, γίνεται με επιστολές προς τα μέλη, μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.syllogos-kinidarou.blogspot.gr, με ηλεκτρονικά μηνύματα ή sms.
Για πληροφορίες και περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αποστολή μηνύματος στο e-mail του συλλόγου sykinid@otenet.gr.

Φωτογραφικό υλικό από το "Αποκριάτικο Γλέντι".

Οι ετοιμασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν από το πρωί στις 7:00. Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

Γιώργος - Πολυχρόνης - Λέτα - Νικηφόρος Κορρές  Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

και ο Στέλιος Κουνάδης στο βιολί με Πολυχρόνη Κορρέ στο λαούτο. Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

Η νεολαία έδωσε όπως πάντα βροντερό παρόν στο "Αποκριάτικο Γλέντι" Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

Χορέψετε - χορέψετε παπούτσια μη λυπάστε... Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

...Θα τη γλεντήσω τη ζωή και αυτό θα κάνω μόνο.... Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης

...να διώξω μέσα απ' την καρδιά κάθε καημό κα πόνο...Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης 

Λέτα Κορρέ - Η κυρία του νησιώτικου τραγουδιού Φωτογραφία : Ιάκ. Κ. Τσελέντης